Ναι, μπορούμε να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας!


Οι Υπηρεσίες μας


Promotion

Sampling
Events
In store
Γευστικές Δοκιμές
Mystery Shopping

Γεωγραφική κάλυψη

Καλύπτουμε τις ανάγκες των πελατών μας σε ολόκληρη την Κρήτη καθώς και με αποκλειστικούς συνεργάτες στα νησιά του Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Research


Ποσοτική έρευναΠοιοτική έρευνα


Ποσοτική έρευνα

Ποσοτικές έρευνες αγοράς σχεδιάζονται και εκτελούνται με στόχο την πλήρη διερεύνηση και αξιολόγηση των διαθέσεων και συμπεριφορών των αγοραστών/ καταναλωτών.

H μέθοδος που χρησιμοποιούμε για τη διεξαγωγή των ποσοτικών ερευνών είναι οι προσωπικές συνεντεύξεις (Face-to-Face) είτε με τη χρήση χάρτινου ερωτηματολογίου PAPI (Paper And Pencil Interviewing) είτε με τη χρήση CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing).


Ποιοτική έρευνα

Ποιοτικές έρευνες αγοράς σχεδιάζονται και εκτελούνται με στόχο την πλήρη διερεύνηση και αξιολόγηση των διαθέσεων και συμπεριφορών των αγοραστών/ καταναλωτών.

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε για τη διεξαγωγή των ποσοτικών ερευνών είναι οι ομάδες εστίασης (Focus Groups), οι προσωπικές συνεντεύξεις σε βάθος (In-depth Interviews) και τα on line groups / chat roomsΔιανομή εντύπου

Πόρτα - πόρτα Ελεύθερη - freepromo In / Out store